Solutia rusa privind Transnistria -Textul proiectului Primakov

 

Textul proiectului Primakov

 

Proiect: ACORD cu privire la bazele relatiilor dintre Republica Moldova si Transnistria 

 

Conducerea Republicii Moldova si Transnistriei, numite mai departe Parti, pornind de la principiile fixate in Memorandumul privind bazele normalizarii relatiilor dintre Republica Moldova si Transnistria din 8 mai 1997 si, de asemenea, avand in vedere pozitiile din Acordul cu privire la masurile de incredere si dezvoltare a contactelor dintre Republica Moldova si Transnistria si ale Protocolului privind unii pasi urgenti in directia activizarii reglementarii politice a problemei transnistrene din 20 martie 1998, animate de hotararea de a infaptui reglementarea rapida a relatiilor dintre Republica Moldova si Transnistria in concordanta cu normele si principiile dreptului international, inclusiv principiile integritatii teritoriale a statelor si autodeterminarii popoarelor, au convenit cele de mai jos: 

 

 

1. Statul comun - Republica Moldova este un stat independent, integru teritorial, suveran, subiect al dreptului international, membru al ONU in granitele fostei RSS Moldovenesti, in starea din ianuarie 1990. 

 

Republica Moldoveneasca Nistreana (RMN) este o formatiune statal-teritoriala, in componenta Statului comun. 

 

Republica Moldoveneasca Nistreana are propria Constitutie, pe baza careia isi constituie puterile legislativa, executiva si judecatoreasca, drapelul, stema, imnul. Simbolistica RMN se foloseste in paralel cu simbolistica Republicii Moldova. In RMN, ca limbi oficiale, sunt folosite limbile moldoveneasca, rusa si ucraineana. 

 

Puterile legislativa, executiva si judecatoreasca ale Statului comun se vor constitui cu participarea RMN. 

 

Hotararile organelor centrale ale Statului comun, vizand interesele Republicii Moldovenesti Nistrene, nu vor fi luate fara consimtamantul organelor de conducere corespunzatoare ale Republicii Moldovenensti Nistrene. 

 

Relatiile dintre Parti vor fi reglementate printr-un Acord special, cu putere de Act Constitutional. Fiecare dintre Parti isi pastreaza propria Constitutie. Constitutiile si Actul nu trebuie sa se contrazica reciproc. 

 

Pentru elaborarea bazelor constitutionale si de drept ale Statului comun, pentru delimitarea competentei si delegarea reciproca a imputernicirilor, a elaborarii si realizarii reformei in sfera economica si sociala, Partile vor constitui un Consiliu de Stat comun. 

 

Pentru formarea organelor de putere ale Statului comun proportia reprezentantilor Partilor se determina pe baza negociabila. 

 

Pe masura solutionarii unor situatii privind colaborarea Partilor in domenii concrete, se vor incheia acorduri partiale intermediare. 

 

2. Partile convin ca Statul comun actioneaza in limitele spatiului social, de drept si economic comun. Dintre obiectivele Statului comun fac parte: 

 

a) asigurarea drepturilor si libertatilor omului si cetateanului; 

 

b) politica externa; 

 

c) serviciul de frontiera; 

 

d) vama; 

 

e) ecologia si lichidarea urmarilor calamitatilor naturale; 

 

f) energetica, transporturile si comunicatiile; 

 

g) definirea politicii economice, inclusiv in sfera monetar-financiara. 

 

Partile pot hotari acordarea de imputerniciri suplimentare Statului comun. 

 

Infaptuirea imputernicirilor generale si exceptionale, convenite de Parti, se va produce pe etape, pe baza unor planuri si programe complexe, elaborate in comun. 

 

3. Regimul si paza granitelor Statului comun - Republica Moldova se vor stabili pe baza acordului Partilor. 

 

4. Granitele interne in Republica Moldova sunt reciproc deschise, pentru deplasarea libera a persoanelor neinarmate si a marfurilor. 

 

Aceste persoane si marfuri nu sunt supuse taxelor vamale si altor taxe. 

 

Partile convin asupra unor abordari unice in legatura cu perceperea impozitelor si taxelor vamale. Activitatea organelor vamale se infaptuieste prin acordul Partilor. 

 

5. Partile convin asupra standardelor de viata sociala, asupra conditiilor pentru sistemul de pensii, a nivelurilor la care sa se situeze garantiile sociale in domeniul muncii, a asigurarilor sociale. 

 

Populatia Republicii Moldova are acces egal, neingradit la asistenta medicala, la invatamantul general si special. 

 

6. Statul comun - Republica Moldova are o unica politica externa, prin acordul Partilor. Reprezentantii Republicii Moldovenesti (Nistrene; probabil a fost o scapare!) iau parte la activitatea organelor de conducere a politicii externe a Statului comun. 

 

RMN are dreptul de a stabili, de sine statator, relatii directe cu state straine, in sfera economica, comerciala, stiintifica si culturala, in domeniul invatamantului si sportului, in alte domenii de ordin umanitar, sa deschida reprezentante si centre informative proprii pentru solutionarea acestor probleme. Acordurile RMN cu partenerii straini nu trebuie sa contravina prevederilor din tratatele si obligatiile internationale, asumate de Statul comun, dupa semnarea acestui document. 

 

7. Armata, fortele de securitate si de politie ale Statului comun - Republica Moldova nu pot sa actioneze pe teritoriul RMN fara acordul autoritatilor ei. 

 

Formatiunile militare ale Republicii Moldovenesti Nistrene nu pot sa actioneze pe teritoriul Statului comun, in afara RMN, fara acordul conducerii Statului comun. 

 

In cazul agresiunii impotriva Statului comun, fortele militare ale celor doua Parti se unesc pentru apararea tarii. 

 

Organele de aparare a ordinii de drept ale Partilor conlucreaza in interesul asigurarii ordinii de drept, al combaterii crimei organizate, a terorismului si narcomaniei. 

 

8. Partile, prin eforturi comune, solutioneaza problemele reconstructiei si dezvoltarii economiei, extinderii relatiilor economice in domenii precum aprovizionarea cu carburanti, energetica, transporturi, comunicatii si altele, stimuleaza infaptuirea unor proiecte complexe si crearea de intreprinderi mixte, asigura apararea investitiilor straine. 

 

Se studiaza propunerile privind crearea unui organ comun, cu activitate permanenta, care sa fie imputernicit sa asigure planificarea operativa si strategica. 

 

Pe baza acordului dintre Parti, se stabilesc cuantumurile si sursele de intrare la bugetul Statului comun, destinate bunei functionari in sfera activitatii comune. 

 

Se realizeaza colaborarea interbancara, se solutioneaza pe etape problema valutei unice, pana la introducerea careia se pastreaza actuala circulatie a valutelor. Prin acordul dintre Parti se determina continutul colaborarii interbancare. 

 

Partile folosesc aceeasi marca comerciala. 

 

Se va apropia legislatia cu privire la proprietatea de stat si, de asemenea, in domeniul privatizarii si a definitivarii drepturilor de proprietate. 

 

Se armonizeaza sistemul de impozite, prin stabilirea de principii comune pentru impuneri si elaborarea legislatiei in acest domeniu. 

 

Se va organiza activitatea pentru crearea unei baze de drept pentru spatiul economic comun. 

 

9. Partile se adreseaza Federatiei Ruse, Ucrainei, OSCE, cu rugamintea de a-si continua eforturile de mediere in forma existenta, pana la reglementarea definitiva si multilaterala. 

 

10. Partile se angajeaza sa nu foloseasca forta, sa se abtina de la amenintarea cu folosirea fortei si sa nu se orienteze, intr-un fel sau altul, spre actiuni care ar putea sa aduca prejudicii pacii si stabilitatii, sa nu-si faca, una alteia, presiuni politice, economice sau de alta natura. 

 

Alte diferende vor fi rezolvate exclusiv prin mijloace pasnice, pe calea negocierilor si consultarilor, cu contributia si medierea Federatiei Ruse, Ucrainei si OSCE. 

 

11. Garantiile actualului Acord se asigura de Federatia Rusa si Ucraina, cu sprijinul OSCE. 

 

In cazul unor schimbari ale statutului international si de drept al Republicii Moldova, Republica Moldoveneasca Nistreana are dreptul la autodeterminare politica si teritoriala, in concordanta cu normele si procedurile unanim acceptate ale dreptului international. 

 

Partile considera necesar sa se adreseze OSCE cu rugamintea de a realiza operatiunea de mentinere a pacii si stabilitatii. In componenta fortelor de mentinere a pacii si stabilitatii intra grupul de observatori internationali ai OSCE. Baza armata a acestor forte este compusa din contingentul militar al Federatiei Ruse si din contingentul militar al Ucrainei. Mandatul operatiunilor OSCE se negociaza cu Partile. 

 

12. In cazul aparitiei unor diferende, oricare dintre Parti se vor adresa, pentru mediere, statelor-garante, sub arbitrajul presedintelui in exercitiu al OSCE. 

 

Daca este amenintata pacea si stabilitatea in regiune, oricare dintre Parti este in drept sa se adreseze tarilor-garante cu rugamintea de a fi realizate toate actiunile necesare ce pot fi luate, cu participarea OSCE. 

 

13. Documentul privind reglementarea definitiva, atotcuprinzatoare si echitabila, avand un capitol despre garantii, sau impreuna cu Documentul privind garantiile, se recomanda a fi aprobate de organele legislative ale Partilor, potrivit procedurilor lor interne, dupa ce acest document intra in vigoare, si se depun Federatiei Ruse si Ucrainei, cu informarea oficiala a OSCE. 

 

14. Acordul intra in vigoare din momentul semnarii.