Geopolitica Ortodoxiei

 

Biserica Ortodoxă în sud-estul european.

 

Pr. Claudiu Constantin COTAN

 

 

Căutarea unităţii lumii ortodoxe în aceste vremuri a devenit un imperativ. Cu toate că se păstrează unitatea de credinţă, de cult şi unitatea canonic-disciplinară, iar o serie de tradiţii unesc lumea ortodoxă, totuşi persistă elemente de neînţelegere care pot ameninţa oricând unitatea religioasă a Răsăritului.

Solutia rusa privind Transnistria -Textul proiectului Primakov

 

Textul proiectului Primakov

 

Proiect: ACORD cu privire la bazele relatiilor dintre Republica Moldova si Transnistria 

 

Conducerea Republicii Moldova si Transnistriei, numite mai departe Parti, pornind de la principiile fixate in Memorandumul privind bazele normalizarii relatiilor dintre Republica Moldova si Transnistria din 8 mai 1997 si, de asemenea, avand in vedere pozitiile din Acordul cu privire la masurile de incredere si dezvoltare a contactelor dintre Republica Moldova si Transnistria si ale Protocolului privind unii pasi urgenti in directia activizarii reglementarii politice a problemei transnistrene din 20 martie 1998, animate de hotararea de a infaptui reglementarea rapida a relatiilor dintre Republica Moldova si Transnistria in concordanta cu normele si principiile dreptului international, inclusiv principiile integritatii teritoriale a statelor si autodeterminarii popoarelor, au convenit cele de mai jos: 

 

Transnistria and Moldova in the Context of Euro

Transnistria and Moldova in the Context of Euro-Atlantic Integration

Boris ASAROV, Pro Europe Movement, Tiraspol: The unstable existence of the Republic of Moldova, which is the result of the USSR collapse, and the functioning in the conditions of international non-recognition of Transnistria give little chances for even a re-integrated state to develop in a stable way.

Raport ICG Moldova si Transnistria


International Crisis Group

ICG Europe Report N°147, 2003 

 

MOLDOVA: NO QUICK FIX

 

 

EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS  

 

The conflict in the Transdniestrian region of the Republic of Moldova is not as charged with ethnic hatred and ancient grievances as others in the area of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), and it is more conducive to a sustainable settlement.