Semnificaţia numelui Basarabia

Termenul "Basarabia", atestat din sec. al XIV-lea, derivă direct de la numele dinastiei fondată de voievodul Basarab I, in Ţara Românească. După vechiul obicei de a desemna un stat prin numele dinastiei fondatoare, "Basarabia" sau Principatul lui Basarab sau Ţara Basarabilor, denumea întreaga Ţara Românească, ce se întindea, in a doua jumătate a secolului al XIV-lea, până la Marea Neagră şi Gurile Dunării.

Rostind Basarabia

Rostind Basarabia, dupa 90 de ani

«Daca ar fi existat o vointa politica manifestata din partea Romaniei, atunci demult Moldova s-ar fi intors in componenta Romaniei. Daca ar fi existat o astfel de tendinta nationala, de reunificare a teritoriului sau, ea ar fi obtinut aceasta. Rusia nu este astazi in stare sa se impotriveasca.»

(Vladimir Bucovski, Brasov, 2006)Istoria luminoasa a unui an providential

Douăzeci de ani în Limba Română

Grigore Vieru, Timpul.md, 30 August 2009

(Fragmente din discursul, intitulat simbolic "Testamentul", rostit de poetul Grigore Vieru pe 30 august 2007, la încununarea sa cu titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei)Iubiţi fraţi,

Despre limitele universale ale limbii românilor

31 august, ziua naţională a limbii române în Basarabia

Mai ales în ultimii ani, adică în democraţia revoluţiei informaţionale, mai mulţi intelectuali români au pus cu insistenţă întrebarea cu privire la limitele limbii pe care o vorbesc românii. Şi chiar pe cea a imposibilităţii integrării românilor în spaţiul de civilizaţie vest-european din cauza acestor limite.

Cazul Mitropoliei Basarabiei

 

În realizarea studiului respectiv, având studiile teologice, am ales o abordare teologică, fundamentată pe principiile specifice domeniului religios, în care am încercat să ţin cont atât de aspecte istorice şi canonice, cât şi de aspecte de interferenţă domeniului politic cu cel religios legate de cazul Mitropoliei Basarabiei. Cracterul specific al acestui studiu determină, în mare parte, natura concluziilor, la care am ajuns în urma cercetărilor personale şi soluţiile de rezolvare deferendului bisericesc dintre Mitropolia Basarabiei şi Mitropolia Moldovei. În viziunea mea, tema abordată rămâne deschisă pentru un dialog interbisericesc, care presupune implicarea atât a clerului şi a credincioşilor celor două Mitropolii în cauză, cât şi a întregii societăţi din R. Moldova.

                                                                                                             (Romeo Cemârtan)